Schoolopbouw

Wij zijn een tweefasen-vwo, havo en mavo-school. Je werkt bij ons de eerste twee jaar op havo of op mavo niveau, soms zul je daar tussenin zitten. De eerste twee jaren zijn brugjaren, waarin je kunt bekijken welk niveau het beste bij je past.  Bij het eerste en tweede rapport krijg je een prognose: mavo of havo. Aan het einde van het jaar bepaalt de docentenvergadering of je je opleiding op havo, mavo of op een ander niveau afmaakt. Vanaf havo 4 kun je de tweefasen-VWO volgen.


Een leerling wordt bevorderd indien hij/zij voldoet aan de vastgestelde overgangscriteria en wanneer er, indien nodig, afspraken zijn gemaakt over het in orde maken van eventuele achterstanden in werk en/of toetsen.

jaar 6       2FASENVWO*
jaar 5     HAVO    2FASENVWO 
jaar 4   MAVO     HAVO 2FASENVWO
jaar 3   MAVO     HAVO  
jaar 2  MAVO/HAVO  
jaar 1  MAVO/HAVO  

* in  samenwerking met het Beekdal Lyceum

Resultaten van onze school

Algemeen

Slaagpercentages, examencijfers, doorstroom binnen de school en doorstroom naar het vervolgonderwijs kun je vinden door op de linkerdeel van de homepage van deze website op de link "de resultaten van deze school" te klikken (www.Scholenopdekaart.nl).

Je kunt ook klikken op:

http://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/380/Montessori-College-Arnhem/categorie/Resultaten?sleutel=online

Een langjarig overzicht (vanaf 2003) van de slaagpercentages van mavo en havo kun je vinden op deze website onder > onderwijs > examen(resultaten). Je kunt ook klikken op:

http://www.montessoriarnhem.nl/Onderwijs/Examen/tabid/198/Default.aspx

Schooljaar 2017-2018

In het schooljaar 2017-2018 hebben we voor de havo een slagingspercentage van 87% en voor de mavo 91%. Beide afdelingen zitten hiermee ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Opmerkelijk is dat we in verhouding tot andere scholen veel leerlingen in de havo de kans geven de havo te doen, terwijl ze binnen kwamen met een mavo advies.
  • In 2015-2016 was dat 38%, tegen landelijk 13%
  • in 2016-2017 was dat 68%  tegen landelijk 29%

Op de mavo zitten ook relatief minder havo afstromers 
  • In 2015-2016 was dat 25% tegen landelijk 42%
  • In 2016-2017 was dat 19% tegen landelijk 20%

Bijgewerkt 6 juli 2018

Zoeken