Medewerkers en functies

SCHOOLLEIDING 2018-2019

      Algemeen directeur                                          dhr. drs. S. Luttje (s.luttje@montessoriarnhem.nl                
      Afdelingsleider onderbouw (leerjaar 1-2)      mw. E.Lucassen   (e.lucassen@montessoriarnhem.nl)
      Afdelingsleider bovenbouw havo (leerjaar 3-5)       dhr. K.Bergers      (k.bergers@montessoriarnhem.nl)
      Afdelingsleider bovenbouw mavo (leerjaar 3-4)      mw. E. Djini         (e.djini@montessoriarnhem.nl)

 Voor e-mailadressen van hieronder genoemde medewerkers ga naar hoofdstuk 14 van deze schoolgids.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

     Marion Jansen     receptie/administratie 
     Marijke Wenting     management assistente schoolleiding
     Greet Oomens     administratie
     Conny Geerts     administratie
     Liesbeth Klasen     receptie
     Gemma Bosma     onderwijsassistent
     Ron Florissen     onderwijsassistent en ICT
     Tom van Berkel     pedagogisch conciërge | anti-pestcoördinator
     Arthur Baan     hoofdconciërge | veiligheidscoördinator
     Bo Scholten     hulpconciërge
     René van den Bogaard      roostermaker | planning en organisatie
     Jellie van der Meer     TOA exacte vakken

MENTOREN 2018 - 2019

1A gr. Louise mavo/havo 1 Louise Gommers
1B gr. Auke mavo/havo 1 Auke Widow
1C gr. Josje/Mark mavo/havo 1 Josje Zwartkruis/Mark Griffioen
1D gr. Luuk mavo/havo 1 Luuk Ebbers
1E gr. Janneke mavo/havo 1 Janneke Pronk
1F gr. Martijn mavo/havo 1 Martijn Visser
1G gr. Roelien mavo/havo 1 Roelien Cloin
1H gr. Peter/Marco mavo/havo 1 Peter Cley/Marco Hartman 
     
2A gr. Manon mavo/havo 2 Manon Schalken
2B gr. Offra mavo/havo 2 Offra Drop
2C gr. Ilja mavo/havo 2 Ilja van Bilsem
2D gr. Cynthia mavo/havo 2 Cynthia Wijbenga
2E gr. Robert mavo/havo 2 Robert van Popering
2F gr. Yelka mavo/havo 2 Yelka Pricken
     
3A gr. Caroline mavo 3 Caroline van Toor-Sletering
3B gr. Jimmy mavo 3 Jimmy Deegens
Individueel mentor mavo 3: Errol Hogenkamp
     
3C gr. Mijke/Norma havo 3 Mijke Burger/Norma Textor
3D gr. Floortje havo 3 Floortje Bras
3E gr. Paulien havo 3 Paulien Vos
3F gr. Els havo 3 Els Dillerop
     
4A gr. Jos mavo 4 Jos Luijten
4B gr. Joep mavo 4 Joep Posthuma
4C gr. Ronny mavo 4 Ronny Harmsen
4D gr. Urvin  mavo 4 Urvin Hoogwoud
Individueel mentor mavo 4: Marieke Doomen
     
4E gr. Anita havo 4      Anita Cleij
4F gr. Irene havo 4 Irene Bos
4G gr. Ronald havo 4 Ronald Eijlander
4H gr. Rogier havo 4/tweefasen-vwo Rogier Spanjers
     
5A gr. Henrie havo 5/tweefasen-vwo Henrie Snijders
5B gr. Jorinde havo 5 Jorinde Storm
5C gr. Jeanette havo 5 Jeanette Muurmans
Individueel mentor havo 5: Anja Verhagen

INTERN BEGELEIDER

Yvette Duppen

WERKPLAATSTEAM

Angela Daniels
Yvette Duppen
Gerda Reinten
Patricia Streng (de Onderwijsspecialisten)
Ellen Jansen (Kentalis)

DYSLEXIE

Offra Drop (dyslexiecoördinator)
Jeanette Muurmans (dyslexiebeleid) 

DECAAN

Marieke Doomen
mavo
Els Dillerop 
havo

DOCENTBEGELEIDING

Caroline van Toor-Sletering
Tom Verhofstad
Manon Schalken
Martijn Visser

ACADEMISCHE SCHOOL

Coördinerend schoolopleider (CSO) - Jeanette Muurmans 
Onderzoeksbegeleider school (OBS) - Anita Cleij
Opleider in school (OIS) - Caroline van Toor-Sletering

INTERNE CONTACTPERSOON

Louise Gommers 

EXAMENSECRETARIS MAVO

Robert van Popering

EXAMENSECRETARIS HAVO

Ties Jansen

EXAMENCOMMISSIE 

Robert van Popering
Ties Jansen
Klaas Bergers

VERHUUR

Verhuur gymzalen/lokalen - r.bogaard@montessoriarnhem.nl - René van den Bogaard

WEBSITE

Manon Schalken

FEESTCOMMISSIE

Arthur Baan

MCASCHOOLKRANT

Redactie - vacature
Opmaak - Willem Bosma (info@willembosma.nl)

TWEEFASEN-VWO

Jorinde Storm, coördinator intern

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Jimmy Deegens

KEUZECURSUSSEN

Martijn Visser

PROFIELWERKSTUKKEN

mavo - Ties Jansen
havo - Rogier Spanjers

LEERLINGENRAAD

Voorzitter is Tarik Teeling, vice-voorzitter is Nova Jongmans, notulisten zijn Sophie Palm en Shakira van den Heuvel.
Yelka Pricken - coördinerend docent

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

e-mail: mr@montessoriarnhem.nl

Ouders

Arjan van den Broek (voorzitter), Nienke Hermens, Frank-Jan Evers, Sandra van Beek.

Leerlingen

Sas Vlogtman 
Ade Kauffeld

Personeel

Joep Posthuma
Ilja van Bilsem
Ronny Harmsen
Jeanette Muurmans (secretaris)
Ron Florissen

GMR

Nienke Hermens

BRIN-MR

Jeanette Muurmans en Sandra van Beek

Bijgewerkt 19 juni 2019

Zoeken