Het tweede leerjaar

BENODIGDHEDEN IN HET TWEEDE LEERJAAR

(Leerlingen/ouders ontvangen hierover apart een brief "Informatie voor ouders en leerlingen leerjaar 1 en 2"

Voor de benodigdheden van het tweede jaar zie het eerste jaar

DE HERKANSINGEN IN HET TWEEDE LEERJAAR

De helft van het aantal herkansbare toetsen per leergebied kan herkanst worden. Bij een oneven aantal toetsen wordt het aantal herkansingen naar beneden afgerond. Het is alleen maar mogelijk om een toets te herkansen uit de afgelopen deeltaak. Leerling mag pas herkansen nadat de toets besproken is met de docent en als de voorbereiding in orde is gemaakt.

REKENEN

De politiek heeft besloten dat vanaf uiterlijk 2020 rekenen één van de 4 kernvakken bij de examens wordt. Naast Nederlands, Engels en Wiskunde gaat Rekenen dan deel uitmaken van de zak- en slaagregeling voor kernvakken. Ook in de overgangsregeling gaat rekenen dan meetellen als kernvak. Een definitief besluit hierover is nog niet gevallen.

Voor alle vo-leerlingen geldt op dit moment dat de rekentoets nog steeds een verplicht onderdeel is van het eindexamen, dit is opgenomen in het Eindexamenbesluit vo in de artikelen 49 (vmbo) en 50 (havo-vwo). Een leerling heeft vier kansen en moet de rekentoets ten minste één keer hebben afgelegd om een vo-diploma te kunnen behalen. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen en onderdeel van de slaag-zakregeling, maar de hoogte van het cijfer telt niet mee. Dit is per 15 maart 2018 voor alle schooltypen gelijk getrokken in het Eindexamenbesluit vo.

Montessori College Arnhem anticipeert op deze nieuwe richtlijnen. Om de politieke grilligheid voor te blijven, zijn we in het schooljaar 2015-2016 gestart met een doorlopende leerlijn rekenen. Deze lijn gaan we versterken en vanaf 2016 voortzetten zodat onze leerlingen goed voorbereid zijn als het rekenen een wettelijk verplicht kernvak is geworden.

Voor meer informatie zie website > onderwijs > havo/mavo of klik op Rekenen schoolgids 16-17.pdf

MENTORAAT EN MONTI-DAGEN IN HET TWEEDE LEERJAAR

De tweedejaars groepen hebben een groepsmentor voor alles wat in de groep belangrijk is o.a. vaardigheden, studiemethoden en studiehouding. De groepsmentor is ook individuele mentor van de leerlingen uit de groep voor studie en planning.
De monti-dagen voor het tweede leerjaar houden we op school. Het programma staat in het teken van samenwerken. De activiteiten vinden zowel binnen de eigen mentorgroep plaats als met de andere groepen samen. Voor hulp tijdens deze dagen doen de mentoren een beroep op ouders. 

EXCURSIE LONDON

De tweedejaars groepen gaan voor Engels  4 dagen op excursie naar London. Zij verblijven daar in gastgezinnen. Paspoort/ID kaart én internationale zorgpas is vereist.

DE OUDERAVONDEN IN HET TWEEDE LEERJAAR

Voor data: zie de actuele kalender op de website van de school onder > kalender > jaarkalender.

Eerste ouderavond:

  • Informatie over het derde jaar mavo en havo
  • Informatie over de overgangseisen
  • Bespreken van het functioneren van de groep
  • informatie klankbordgroep

Tweede ouderavond:

  • verdere informatie over het derde jaar mavo en havo
  • verdere informatie over de overgangseisen
  • Voorlichting over trajectadvies en niveaubepaling aan het einde van het tweede jaar
  • Bespreken van het functioneren van de groep
  • Informatie over de mentordagen en excursies in het derde jaar
  • Informatie over de excursie naar Londen

Klankbordgroep

We hebben in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs.

Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.

Bijgewerkt 3 juli 2018

Zoeken