Onderbouw, leerjaren 1 en 2
Het eerste leerjaar

BENODIGDHEDEN IN HET EERSTE LEERJAAR

(Leerlingen/ouders ontvangen hierover apart een brief "Informatie voor ouders en leerlingen leerjaar 1 en 2"

Naast de boeken die bij de firma Osinga de Jong worden besteld (zie hoofdstuk 11 “financiële informatie”) moet je het volgende aanschaffen om het jaar goed te kunnen starten:

 • Potlood, gum een aantal balpennen (geen typ-ex)
 • Markers; roze, groen en geel
 • Stevige passer en geodriehoek
 • Rekenmachine
 • Doos kleurpotloden, pritt-stift en een schaar
 • Set(je) viltstiften
 • 2 A4 schriften met lijntjes
 • 7 A5 schriften met lijntjes (en reserve voor als ze vol zijn)
 • 2 schriften A4 formaat met ruitjes van 1cmx1cm voor wiskunde
 • 1 schrift A4 met ruitjes 1cm x 1cm voor rekenen
 • Rekenmachine. We gebruiken voor de onderbouw op school de Casio fx82EX-ClassWiz. Deze kan vóór 10 augustus (met korting) voor €13,50 incl BTW en verzendkosten besteld worden bij de firma Scheepstra: rekenmachines brugklas 2018-2019.pdf met inlogcode.
 • Woordenboeken Nederlands, Engels – Nederlands, Nederlands – Engels, Frans – Nederlands, Nederlands – Frans, Nederlands - Duits, Duits – Nederlands (aanbevolen: Prisma- of Spectrumpockets)
 • De grote Bosatlas is wenselijk maar niet verplicht
 • Voor gym: zaalschoenen met lichte kleur zool, géén zaalschoenen met zwarte zool
 • Korte of lange trainingsbroek en T-shirt, waarbij schouders en navel bedekt zijn
 • Een handdoek
 • Goede schooltas
 • In leerjaar 1 en 2 werken we allemaal met dezelfde agenda. Dit is de MCA agenda geworden. Wij zijn op dit moment met de drukker in overleg over hoe deze agenda in jullie bezit gaat komen en hoe de betaling hiervan zal lopen. Nadere informatie volgt. Dus niet zelf een andere agenda gaan kopen.

DE HERKANSINGEN IN HET EERSTE LEERJAAR

Elke toets mag herkanst worden, het is alleen maar mogelijk om een toets te herkansen uit de afgelopen deeltaak. Leerling mag pas herkansen nadat de toets besproken is met de docent en als de voorbereiding in orde is gemaakt.

REKENEN

De politiek heeft besloten dat vanaf uiterlijk 2020 rekenen één van de 4 kernvakken bij de examens wordt. Naast Nederlands, Engels en Wiskunde gaat Rekenen dan deel uitmaken van de zak- en slaagregeling voor kernvakken. Ook in de overgangsregeling gaat rekenen dan meetellen als kernvak. Een definitief besluit hierover is nog niet gevallen.

Voor alle vo-leerlingen geldt op dit moment dat de rekentoets nog steeds een verplicht onderdeel is van het eindexamen, dit is opgenomen in het Eindexamenbesluit vo in de artikelen 49 (vmbo) en 50 (havo-vwo). Een leerling heeft vier kansen en moet de rekentoets ten minste één keer hebben afgelegd om een vo-diploma te kunnen behalen. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen en onderdeel van de slaag-zakregeling, maar de hoogte van het cijfer telt niet mee. Dit is per 15 maart 2018 voor alle schooltypen gelijk getrokken in het Eindexamenbesluit vo.

Montessori College Arnhem anticipeert op deze nieuwe richtlijnen. Om de politieke grilligheid voor te blijven, zijn we in het schooljaar 2015-2016 gestart met een doorlopende leerlijn rekenen. Deze lijn gaan we versterken en vanaf 2016 voortzetten zodat onze leerlingen goed voorbereid zijn als het rekenen een wettelijk verplicht kernvak is geworden.

Voor meer informatie zie website > onderwijs > havo/mavo of klik op  Rekenen schoolgids 16-17.pdf

MENTORAAT EN MONTI-DAGEN IN HET EERSTE LEERJAAR

De eerstejaars groepen hebben een groepsmentor voor alles wat in de groep belangrijk is, onder andere vaardigheden, studiemethoden en studiehouding. De groepsmentor is ook individuele mentor van de leerlingen uit de groep voor studie en planning. De mentor blijft twee jaar bij de groep.

Jaarlijks houden we in één van de eerste weken van het schooljaar voor alle groepen monti-dagen. De monti-dagen van het eerste leerjaar vinden plaats op school. Voor hulp tijdens de monti-dagen doen we een beroep op ouders.

DE OUDERAVONDEN IN HET EERSTE LEERJAAR

Voor data: zie de actuele kalender op de website van de school onder kalender > jaarkalender

Eerste ouderavond:

Kennismaken ouders en docenten

 • Informatie over werkwijze
 • Informatie over mentordagen
 • Informatie over rapportage
 • Informatie over klankbordgroep

Tweede ouderavond:

 • Voorlichting over LOB-vaardigheden (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

Klankbordgroep

We hebben in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs.

Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.

Bijgewerkt 3 juli 2018

Zoeken