Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Het onderwijs is doorlopend aan verandering onderhevig. Door het montessori-karakter van onze opleiding en de onderwijskundige vernieuwingen in de onderbouw/bovenbouw zijn wij voortdurend beweging. In de medezeggenschapsraad wordt over al deze veranderingen meegepraat en meegedacht. Afgevaardigden van ouders, leerlingen en personeel hebben er zitting in. Meer schooloverstijgende onderwijszaken komen aan de orde in de grote medezeggenschapsraad (GMR) van Quadraam - het bestuur waar onze school onder valt - en in de BRIN-MR. Dit is de MR van Quadraam scholen in Arnhem-Noord, die hetzelfde registernummer van het ministerie hebben. 

De MR bestaat voor het schooljaar 2017-2018 uit: Arjan van den Broek  (ouder en voorzitter), Michaëla Povel (ouder), Nienke Hermens (ouder), Sandra van Beek (ouder). In de leerling geleding hebben zitting:  Daniyal Kilincaslan. Namens de docenten hebben zitting: Joep Posthuma, Ronny Harmsen , Ilja van Bilsem, Jeanette Muurmans (secretaris). Namens het onderwijsondersteunend personeel zit Ron Florissen in de raad. Nienke Hermens heeft namens onze school zitting in de GMR. Jeanette Muurmans is ook lid van de BRIN-MR. 

De speerpunten van de MR in het schooljaar 2017-2018 zijn:

1. versterken driehoek ouders-leerlingen-school
2. versterken invloed van de leerlingen op beleid dat hen aangaat

In het  begin van het nieuwe schooljaar worden de speerpunten voor 2017-2018 vastgesteld. Deze zullen regelmatig in onze vergadering terug komen. Voor opmerkingen of ideeën over deze of andere onderwerpen kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via mr@montessoriarnhem.nl

Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben afgevaardigden van een jaargroep zitting. De raad wordt begeleid en geadviseerd door één van de docenten. De leerlingenraad heeft afgevaardigden in de medezeggenschapsraad van onze opleiding. In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgesteld. De bepalingen in dit statuut zijn geldend voor alle geledingen in de school. 

bijgewerkt  5 oktober 2017

Zoeken