Klankbordgroepen

Op school hebben we in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. De klankbordgroep komt ene aantal keren per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs.

Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.
Zoeken