Boeken en leermiddelen

Boeken 

Voor informatie over boeken verwijzen we u naar de schoolgids hoofdstuk 11 "financiele informatie".

Leermiddelen

Voor leermiddelen die u zelf moet aanschaffen, treft u de informatie aan bij de hoofdstukken 05 tot en met 08 al naar gelang het leerjaar waarin uw zoon of dochter zit. Let op de aanschaf van rekenmachines in het eerste jaar en in het vierde jaar havo via de firma Scheepstra. Zie de informatie in hoofdstuk 05 en 08 > uiterste besteldatum 18 augustus 2017!

Zoeken