Boeken en leermiddelen

Boeken 

Voor informatie over boeken verwijzen we u naar de schoolgids hoofdstuk 11 "financiële informatie".

Leermiddelen

Voor leermiddelen die u zelf moet aanschaffen, treft u de informatie aan bij de hoofdstukken 05 tot en met 08 al naar gelang het leerjaar waarin uw zoon of dochter zit. Let op de aanschaf van rekenmachines in het eerste jaar en in het vierde jaar havo/vwo via de firma Scheepstra. Zie de informatie in hoofdstuk 05 en 08 > uiterste besteldatum 10 augustus 2018!

Bijgewerkt 15 juni 2018

Zoeken