Examen

Mavo

In 2016 is een einde gekomen aan de eigen afsluiting voor de mavo, die wij sinds de oprichting van de school in 1966 met succes hebben gehanteerd. De mavo-leerlingen doen vanaf 2016 voor alle vakken mee met de landelijke centraal schriftelijke examens, net zoals op andere mavo scholen. De landelijke zak/slaagregeling geldt.

Van mavo naar havo

Leerlingen die bij ons hun mavo diploma gehaald hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar  havo 4/5 en zo hun havo diploma halen.

Havo

De havo-leerlingen doen mee met de landelijke centraal schriftelijke examens, net zoals op andere havo scholen. De landelijke zak/slaagregeling geldt.

Exameneisen mavo, havo en tweefasen-vwo

Sinds het examenjaar 2012 geldt een nieuwe zak/slaagregeling in het voorgezet onderwijs (mavo, havo en vwo).

Bovenop de bestaande eisen moet de kandidaat voor de vakken waarin hij/zij het centraal examen doet, gemiddeld tenminste een 5,5 (onafgerond) halen om te kunnen slagen. Bovendien geldt voor de havo dat van de 3 "kernvakken" (Nederlands, Engels, wiskunde) er maximaal één mag worden afgesloten met het eindcijfer 5, voor het vwo mag van de 4 vakken (Engels, Nederlands, wiskunde en de rekentoets) er maximaal één worden afgesloten met het eindcijfer 5 (de rest moet 6 of hoger zijn). Voor de havo wordt het CKV cijfer in het examenjaar 2018 toegevoegd aan het combinatiecijfer (literatuur, profielwerkstuk en maatschappijleer).

Voor de mavo geldt dat het "kernvak" (Nederlands) minimaal moet worden afgesloten met het eindcijfer 5. 

Voor de mavo geldt net zoals voor de havo/vwo de landelijke zak/slaagregeling.  

Voor de havo en de mavo geldt dat de rekentoets moet worden afgelegd. Het cijfer wordt op de cijferlijst vermeld. De rekentoets telt niet mee voor de zak/slaagregeling.

Voor het vwo telt de rekentoets in het schooljaar 2017-2018 wederom mee voor het behalen van een vwo-diploma. De kandidaat moet minimaal een 5 halen om te slagen voor de rekentoets. De kandidaat heeft voor de rekentoets 4 kansen, verspreid over 2 jaar. Het cijfer telt niet mee voor het gemiddelde cijfer van het centraal examen.

Ouders en leerlingen van de examenklassen mavo, havo en tweefasen-vwo krijgen aan het begin van het schooljaar het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting uitgereikt. Daar staat ook de zak/slaagregeling in. Je kunt ook de site van de DUO raadplegen (www.mijneindexamen.nl). Op de eerste ouderavond van het jaar wordt het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting besproken.

Tweefasen-vwo

Ben jij een uitblinkende havo leerling? Dan kun je bij ons de tweefasen-vwo doen. Dit bieden wij aan in samenwerking met het Beekdal Lyceum. Met ingang van 2017-2018 is deze leerroute gestart. Het biedt je de kans om in 6 jaar het VWO te doen, terwijl je onderweg het havo diploma haalt. In havo 4 en 5 volg je bij ons het VWO programma. Je doet in havo 5 het havo examen. In het zesde jaar ga je naar Beekdal Lyceum om daar in één jaar VWO te doen. Door de nauwe samenwerking tussen Beekdal en Montessori blijf je op een montessoriaanse wijze werken, zodat de overgang drempelloos  verloopt. We hebben er alle vertrouwen in dat dit een uitdagende en veilige route is voor de leerlingen die VWO potentie hebben. Voor meer informatie klik op....

Presentatie Open Huis 2FV januari 2017.pptx

Twee fasen vwo folder december 2016.pdf

Ouders en leerlingen van havo 3 worden uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst in het tweede trimester. Ouders van havo 4/5 hebben zitting in de klankbordgroep tweefasen-vwo. Deze komt drie maal per jaar bijeen. Het overgangsreglement 17-18 is te vinden bij "overgangseisen" op deze website.

Nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen? Zie het laatste nieuws op onze website of klik op....

https://youtu.be/2DT3DkbwRvQ


Examen ReglementenExamenreglement Mavo 3 1819
Examenreglement Mavo 4 1819

Examenreglement Havo 4, 1819 
Examenreglement Havo 5, 1819

Examenreglement 2FV, leerjaar 4, 1819
Examenreglement 2FV, leerjaar 5, 1819

 

Examenresultaten*


 2018  mavo  havo
 Aantal leerlingen  96 (100%)  70 (100%)
 Diploma  87 (91%)  61 (87%) (nog 1 kandidaat naar 3e tijdvak)
 2017  mavo  havo
 Aantal leerlingen  111 (100%)  55 (100%)
 Diploma  103 (93%)  48 (87%)
 2016  mavo  havo
 Aantal leerlingen  86 (100%)  80 (100%)
 Diploma  72 (84%)  71 (89%)
 2015  mavo  havo
 Aantal leerlingen  82 (100%)  50 (100%)
 Diploma  73 (89%)  43 (86%)
 2014  mavo  havo
 Aantal leerlingen  72 (100%)  60 (100%)
 Diploma  68 (94%)  58 (97%)
 2013  mavo  havo
 Aantal leerlingen  63 (100%)  60 (100%)
 Diploma  54 (86%)  54 (90%)
 2012  mavo  havo
 Aantal leerlingen  76 (100%)  58 (100%)
 Diploma  73 (  96%)  48 (  83%)
 2011  mavo  havo
 Aantal leerlingen  46 (100%)  36 (100%)
 Diploma  44 (95,6%)  35 (97,2%)
 2010  mavo  havo
 Aantal leerlingen  47 (100%)  41 (100%)
 Diploma  44 (93,6%)  41 (100%)
 2009  mavo  havo
 Aantal leerlingen  57  (100%)  29 (100%)
 Diploma  56  (98,2%)  28 (96,6%)
 2008  mavo  havo
 Aantal  leerlingen  71  (100%)   27 (100%) 
 Diploma  71  (100%)  27 (100%)
 2007  mavo  havo
 Aantal leerlingen  53 (100%)  14 (100%)
 Diploma  51 (96%)  13 (93%)
 2006  mavo  havo
 Aantal leerlingen  56 (100%)  24 (100%)
 Diploma  50 (89,3%)  24 (100%)
 2005  mavo  havo
 Aantal leerlingen  46 (100%)  21 (100%)
 Diploma  43 (93,5)  20 (95,2)
 2004  mavo  havo
 Aantal leerlingen  54 (100%)  20 (100%)
 Diploma  44 (81,5%)  18 (90,2%)
 2003  mavo  havo
 Aantal leerlingen  52 (100%)  7 (100%)
 Diploma  51 (98%)  7 (100%)     

*)

Opmerkelijk is dat we in verhouding tot andere scholen veel leerlingen in de havo de kans geven de havo te doen, terwijl ze binnen kwamen met een mavo advies. In 2015-2016 was dat 38%, tegen landelijk 13%. In 2016-2017 was dat 68%  tegen landelijk 29%
Ook op de mavo zitten relatief minder havo afstromers. In 2015-2016 was dat 25%, tegen landelijk 42%. In 2016-2017 was dat 19% tegen landelijk 20%.

Bijgewerkt 6 december 2019

Zoeken