Nieuwsbrieven

De school stuurt regelmatig per e-mail een nieuwsbrief naar huis over actuele ontwikkelingen op school. Die kunnen gaan over bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, het decanaat, mentordagen, toetsweken, een schoolfeest of een ouderavond. Hieronder kun je de nieuwsbrieven bekijken.

Archief nieuwsbrieven

Zoeken