Schoolregels

Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels in de mentorgroepen behandeld. Ons uitgangspunt is: veel kan op onze school, zolang je een ander maar niet tot last bent.

Er zijn drie basisregels:

1. Je jas zit in je kluis of aan de kapstok, dus heb je hem niet aan in de klas. Heb je hem toch aan en moet je hem als nog naar je kluisje brengen kom je te laat de les in en moet je, je de volgende morgen om 08.00 melden

2. Ook je mobiel zit in je tas of kluisje tenzij de docent anders beslist. Bij overtreding mag je hem na 16.30 weer ophalen. Dat is vervelend als je het laatste of de laatste twee uur vrij bent. Maar wel een duidelijke consequentie.

3. Op tijd zijn

Lees meer op: 

Basisschoolregels februari 2018.pdf

Voor de overige schoolregels lees:

Leerlingregels 2018- 2019.pdf

Bijgewerkt 27 juni 2018

Zoeken