Investors in People school

Onze school kreeg in november 2014 het certificaat als Investors in People school, een Internationaal kwaliteitskeurmerk voor profit en non-profit organisaties.  Montessori College Arnhem heeft de cyclus van twee jaar met succes afgerond. Met de Investors in People erkenning laten we zien dat docenten en schoolleiders succesvol (blijven) samenwerken aan de verbetering van het onderwijs aan onze school.

Zoeken