Academische opleidingsschool

Scholen voor voortgezet onderwijs leiden steeds vaker zelf toekomstige docenten op. Zij doen dat samen met de hbo-lerarenopleidingen en de universitaire lerarenopleidingen. Dit wordt door de overheid (financieel) gestimuleerd. Het is o.a. ingegeven door het lerarentekort en de wens de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Montessori College Arnhem is een van de scholen in Arnhem en omgeving die samen met het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Docenten Academie Nijmegen en Hogeschool Utrecht (HU) studenten opleidt voor docent. Naast opleidingsschool zijn wij ook academische opleidingsschool. Dat wil zeggen dat wij het opleiden van leraren koppelen aan praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling op onze school. Collega's in opleiding doen onderzoek in de laatste fase van hun studie en worden daarbij ondersteund door een onderzoeksbegeleider van onze school. Montessori College Arnhem heeft het keurmerk Academische opleidingsschool verworven.

Montessori College Arnhem is er dus niet alleen voor leerlingen en docenten, maar ook voor stagiaires, nieuwe docenten en startende docenten. Om een beeld te krijgen van onze school en de opleidingsmogelijkheden klik op het volgende filmpje:

https://vimeo.com/141516425Voor meer informatie over academische opleidingsschool Quadraam zie http://aos.quadraam.nl

bijgewerkt 4 juni 2018

Zoeken